Jan Niezbędny odpowiedzialny społecznie

Jan Niezbędny odpowiedzialny społecznie

W trosce o środowisko naturalne Jan Niezbędny wprowadził do swojej oferty worki degradowalne Eko Natura

Wykonane są one z folii PE z niewielkim (1-1,5 %) dodatkiem specjalnego degradanta. Dzięki obecności degradanta dochodzi do rozerwania wiązań węglowych w cząsteczce polietylenu, co we wstępnym etapie prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości folii, a w konsekwencji skutkuje jej całkowitym rozpadem.