Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego https://janniezbedny.pl/ („Serwis”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Serwisu przysługują Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Puławskiej 42C,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000158603 („Spółka”).

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka.

W związku z korzystaniem z Serwisu Spółka przetwarza następujące kategorie danych:

 • w momencie, w którym łączą się Państwo z naszym Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego Państwo korzystają;
 • pliki cookies zgodnie z polityką cookies dostępną w Serwisie;
 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub zarejestruje się w Serwisie, by wziąć udział w konkursie lub promocji i udostępni nam powyższe dane.

Ponadto, jeśli w ramach konkursu lub promocji z nagrodą użytkownik udostępni nam zdjęcie lub wideo, Spółka pobierze od niego następujące dane:

 • w przypadku przesłania nam zdjęć mogą być gromadzone dane biometryczne użytkownika, które umożliwiają jego wyraźną identyfikację na podstawie kształtu twarzy, jak również zawierają informacje na temat jego pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia (np. kolor skóry, nakrycie głowy, noszenie okularów).
 • w przypadku przesłania nam wideo również mogą być gromadzone dane biometryczne użytkownika, a mianowicie ruchome obrazy z dźwiękiem, które prezentują cechy jego twarzy lub głosu oraz zachowanie. Na podstawie zapisów w formie obrazu możliwe jest pozyskanie informacji na temat pochodzenia etnicznego, religii lub zdrowia użytkownika (np. na podstawie zdjęć można określić kolor skóry, nakrycie głowy, noszenie okularów przez użytkownika); na podstawie nagrań dźwiękowych możliwe jest dodatkowo pozyskanie informacji na temat pochodzenia użytkownika (np. na podstawie dialektu, błędów językowych, akcentu, poziomu wykształcenia). Ponadto nagranie wideo może zawierać dane biometryczne, które umożliwiają wyraźną identyfikację użytkownika (np. na podstawie kształtu jego twarzy).

Jednocześnie, Spółka informuje, iż:

 • dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • umożliwienia korzystania z Serwisu,
  • opracowywania statystycznych i dokonywania badań analitycznych,
  • poprawy działania Serwisu,
  • przeprowadzenia konkursu lub promocji z nagrodami - zgodnie z regulaminem promocji lub konkursu,
  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • dane Użytkownika mogą być przekazywane do spółek powiązanych osobowo i kapitałowo ze Spółką;
 • Spółka działająca w ramach Grupy Sarantis ma powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (LDPO@sarantis.pl)
 • Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • decyzje wobec przetwarzania danych Użytkownika nie będą podejmowane automatyczne, a dane nie będą podlegać profilowaniu.

Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy posłużyć się podwykonawcami, działającymi w naszym imieniu. Nasi podwykonawcy będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez nas celach, które opisujemy wyżej. Przekazanie Państwa danych tym podmiotom może nastąpić z momentem podania przez Państwa tych danych w czasie rejestracji, a także później, przez czas, przez który przechowujemy Państwa dane dotyczące korzystania z Serwisu.

Integracja z serwisem Facebook

Na naszej stronie internetowej są zintegrowane wtyczki serwisów społecznościowych („wtyczki”), w tym wtyczki Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone („Facebook”). Wtyczki tego serwisu można poznać po logo serwisu Facebook lub przycisku „Lubię to” (Like), znajdującym się na naszej stronie internetowej. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik odwiedził stronę internetową, korzystając ze swojego adresu IP. Przez kliknięcie przycisku „Lubię to”, w trakcie gdy użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w serwisie Facebook, treści zamieszczone na stronie internetowej zostają powiązane z profilem użytkownika w serwisie Facebook. W rezultacie Facebook może przyporządkować wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej do jego konta użytkownika. Dane są przekazywane niezależnie od posiadania przez użytkownika konta w serwisie Facebook. Spółka zwraca uwagę, że jako operator strony internetowej nie ma wpływu na zebrane dane i procesy przetwarzania danych, ani nie zna pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania danych lub okresów ich przechowywania. Facebook zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Celem takiej analizy jest w szczególności poinformowanie innych użytkowników serwisu Facebook o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowania. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do serwisu Facebook. Za pośrednictwem wtyczki serwisu Facebook Spółka umożliwia użytkownikowi współdziałanie z tym serwisem społecznościowym i innymi użytkownikami, dzięki czemu firma Sarantis Polska S.A. może udoskonalać swoją ofertę i kształtować ją w ciekawszy sposób. Podstawę prawną korzystania z wtyczki serwisu Facebook stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Zalecamy, aby po zakończeniu korzystania z serwisu Facebook zawsze się wylogować, w szczególności, aby uniknąć wyżej opisanego przyporządkowania aktywności użytkownika w sieci do jego profilu. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez serwis Facebook jest zawartych w polityce prywatności Facebooka pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php

Integracja z serwisem YouTube

W naszej ofercie internetowej zintegrowaliśmy filmy wideo YouTube obsługiwane przez firmę YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, które są zapisane pod adresem http://www.youtube.com, które można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził podstronę naszej strony internetowej. YouTube zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do własnych potrzeb. Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia profil użytkownika, poprzez który zalogowany jest użytkownik, czy też użytkownik nie posiada konta użytkownika. Jeśli użytkownik ma konto użytkownika YouTube i nie życzy sobie przyporządkowania do swojego profilu, musi się wylogować przed uruchomieniem przycisku YouTube. Analiza profilu użytkownika jest przeprowadzana nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników. Służy ona w szczególności do wyświetlania reklam z uwzględnieniem potrzeb użytkownika oraz do informowania innych użytkowników serwisu YouTube o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowania, przy czym aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do firmy YouTube. Firma Sarantis Polska S.A.  nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika przez firmę YouTube; więcej informacji na temat polityki prywatności firmy YouTube jest dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Na swojej stronie internetowej Spółka wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy usług internetowych oferowaną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) są przesyłane do serwera firmy Google w USA, gdzie następuje ich przechowywanie. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika w celu sporządzania raportów na temat aktywności na stronie na zlecenie Spółki oraz realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. W razie potrzeby Google przekaże te informacje osobom trzecim, o ile jest to dozwolone prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają je na zlecenie Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Spółka zwraca jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw na przetwarzanie swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Ponadto użytkownik może uniknąć gromadzenia wygenerowanych przez plik cookie danych, odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej przez Google, oraz ich przetwarzania, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Spółka wykorzystuje Google Analytics do analizowania aktywności na swojej stronie internetowej oraz do jej regularnej poprawy. Dzięki pozyskanym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i kształtować ją w ciekawszy sposób. Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez Google są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/privacy/partners/

Wykorzystywanie funkcji Facebook Custom Audiences

W ramach naszej obecności w Internecie wykorzystujemy funkcję remarketingu „Custom Audiences” oferowaną przez serwis społecznościowy Facebook. Funkcja ta służy do śledzenia aktywności użytkowników. W ramach korzystania z konta w serwisie Facebook lub z innych stron internetowych, również wykorzystujących tę funkcję, użytkownikowi wyświetlają się reklamy dostosowane do jego zainteresowań. W ten sposób chcemy przedstawiać użytkownikowi reklamy, które go zainteresują, aby sprawić, że nasza strona internetowa będzie dla niego jeszcze ciekawsza . Za pomocą tego narzędzia marketingowego przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych gromadzonych za pomocą tego narzędzia przez serwis Facebook i związku z tym informujemy użytkownika zgodnie z naszym stanem wiedzy. Poprzez integrację funkcji Facebook Custom Audiences, serwis Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę internetową lub kliknął w naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, wówczas Facebook może przyporządkować jego wizytę na naszej stronie internetowej do jego profilu. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze jego adres IP i inne cechy umożliwiające jego identyfikację.

Funkcję tę można dezaktywować pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych jest dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.