Polityka prywatności

Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony JanNiezbedny.pl nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony JanNiezbedny.pl . Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane i czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
  • dane są przechowywane bezpiecznie w bazie na serwerze, do której dostęp ma tylko administrator serwera i strony


Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem JanNiezbedny.pl Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.


Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

  • czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
  • stan rozwinięcia menu w serwisie (aby użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu z innymi stronami informacyjnymi).

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny JanNiezbedny.pl) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron

Jeśli Serwis JanNiezbedny.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW, nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu JanNiezbedny.pl

Rejestracja w NEWSLETTER w serwisie JanNiezbedny.pl

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób podmiotów, korzystających z subskrypcji newslettera, które tym samym wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od właściciela JanNiezbedny.pl drogą elektroniczną.
W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z rejestracji w serwisie (newsletter), odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu rejestracji w systemie biuletynów (zwanych newsletter) w odstępach ustalonych dalej przez właściciela serwisu, zawierających streszczenia artykułów i linki do portalu JanNiezbedny.pl. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania newslettera, a także możliwość modyfikacji adresu email.

Postanowienia końcowe:

JanNiezbedny.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności