Regulamin

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem i administratorem portalu JanNiezbedny.pl jest firma Sarantis Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Puławska 42C,
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: info@sarantis.pl.

2. Konkursy

 1. Organizatorem wszystkich konkursów jest firma Sarantis Polska S.A. (dalej jako JanNiezbedny.pl) z siedzibą w Piasecznie, 05-500 Piaseczno ul. Puławska 42C. W przypadku udziału w organizacji firm/instytucji trzecich, informacja o tym znajdzie się w treści zasad konkursu.
 2. Uczestnikiem konkursów może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników JanNiezbedny.pl oraz członków ich rodzin. W konkursach samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w konkursach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3. Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez JanNiezbedny.pl oraz na otrzymywanie e-maili informacyjnych przesyłanych przez JanNiezbedny.pl zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 4. Uczestnicy konkursów mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres JanNiezbedny.pl.

3. Biuletyn informacyjny

 1. Użytkownik może zaprenumerować Biuletyn informacyjny, poprzez rejestracje w systemie biuletynu elektronicznego, dalej zwanego Newsletter.
 2. Biuletyn będzie wysyłany na wskazany adres email. Znajdą się w nim informacje o najnowszych materiałach edukacyjnych, najciekawsze informacje z serwisu oraz powiadomienia o konkursach i akcjach promocyjnych.
 3. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Biuletynu poprzez zgłoszenie administratorowi na adres: info@sarantis.pl.

4. Polityka prywatności

 1. Strona internetowa JanNiezbedny.pl została stworzona w myśl zasad ochrony i poszanowania prywatności osób ją odwiedzających. Wszelkie dane dotyczące użytkowników są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby administracyjne.
 2. Zbierane za pośrednictwem portalu dane osobowe (w tym adresy e-mail) znane są wyłącznie administratorowi portalu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy użytkownik ma prawo do zmiany i usunięcia swoich danych z zasobów portalu.
 3. Informacje zawarte w logach systemowych są wykorzystywane jedynie w celach technicznych mających związek z administracją serwerami.
 4. Adresy poczty elektronicznej oraz inne informacje, zbierane za pomocą formularzy, w związku z prowadzeniem biuletynu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia go subskrybentom.

5. Prawa autorskie

 1. Właścicielem praw autorskich do wszystkich opublikowanych w serwisie materiałów edukacyjnych jest właściciel portalu JanNiezbedny.pl. Ich publikacja i rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody właściciela są zabronione.
 2. Ilustracje (rysunki, zdjęcia, filmy itp.), o ile nie podano tego w treści materiału, są własnością ich autorów, a w serwisie JanNiezbedny.pl. są publikowane wyłącznie w celach poglądowych i za podaniem źródła. Ilustracje zaczerpnięte z Wolnej Encyklopedii Wikipedia są publikowane na zasadzie korzystania z dzieł, do których prawa autorskie już wygasły, oraz licencji Creative Commons (treść licencji CC: http://creativecommons.pl).
 3. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie treści cudzych (plagiat) spoczywa na autorze materiału. Serwis JanNiezbedny.pl. zobowiązuje się do usunięcia lub przeredagowania takich materiałów po zgłoszeniu naruszenia praw autorskich przez ich właściciela.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. Serwis JanNiezbedny.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
 3. Serwis JanNiezbedny.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu i/lub Serwisów.