Wyróżnienie Superbrand 2013 dla Jana Niezbędnego

2 x Superbrands dla Jana Niezbędnego

Jan Niezbędny kolejny raz został podwójnym laureatem najbardziej prestiżowego wyróżnienia – Superbrand 2013/2014. Podwójnym, bo oprócz tytułu Superbrand, potwierdzającego, że Jan Niezbędny jest najsilniejszą wizerunkowo marką konsumencką w swojej kategorii na rynku, otrzymał także drugi tytuł – Created in Poland Superbrand.

Konkurs Superbrands dlatego ma tak duże znaczenie i prestiż, gdyż o przyznaniu nagrody decydują zarówno konsumenci, jak i najtęższe głowy marketingu. Na początkowej liście marek, opracowanej w oparciu o wyniki niezależnych badań rynku, znalazło się ponad 2000 marek konsumenckich w 26 kategoriach głównych i 85 podkategoriach.

Proces selekcji najlepszych marek składał się z dwóch etapów:

  • badania konsumenckiego przeprowadzonego na próbie n=15 000 respondentów
  • oceny ekspertów Rady Marek Superbrands (42 specjalistów ds. komunikacji, marketingu i brandingu)

Główne badanie konsumenckie poprzedziła część pilotażowa, przeprowadzona na próbie 2000 respondentów. Mieli oni możliwość zgłoszenia dodatkowych marek, które nie znalazły się na liście. Marki najczęściej nominowane przez konsumentów zostały dopisane do listy. W głównym badaniu konsumenckim mierzono znajomość marki oraz ich wizerunek. Respondenci mieli za zadanie określić, na ile skłonni byliby polecić marki, które wcześniej rozpoznali. Ocena odbywała się przy pomocy suwaka od „zdecydowanie nie poleciłbym” do „zdecydowanie poleciłbym”.  

Reguły przyznawania tytułu Created in Poland Superbrands są podobne – warunkiem koniecznym jest tylko, żeby marka miała swój początek w Polsce (bez względu na pochodzenie kapitału czy miejsce produkcji).

Superbrand 2013 dla Jana Niezbędnego

Superband 2013 dla Jana Niezbędnego